Rapportera kräftfångst

Det är viktigt att vi får korrekta uppgifter om kräftfisket.

Rapporten utgör underlag för framtagande av en fiskevårdsplan för Kiasjöns FVOF och   är också en del i vattenförvaltningsarbetet där målet är god ekologisk status. 

Gå till rapportformuläret