Rapportera kräftfångst

Det är viktigt att vi får korrekta uppgifter om kräftfisket.

Rapporten utgör underlag för framtagande av en fiskevårdsplan för Kiasjöns FVOF och   är också en del i vattenförvaltningsarbetet där målet är god ekologisk status. 

Gå till rapportformuläret 

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login

Resultat av kräftfiske

I rapporten anger du var du fiskat, hur många burar du använt och hur många kräftor du fått