Historik

Kort historik över Kiasjöns m.fl. sjöars FVOF

I inledningen till resolotion IJ9 9 66 av den 5 november 1966, länstyrelsen i Kalmar län kan man läsa:


"Efter ansökan av styrelsen för dåvarande Furusjös, Kiasjöns och Badebodaåns gemensamhetsfiske förordnade länstyrelsen den 3 december 1965 fiskerikonsulenten Georg Christiernsson, Kalmar, att hålla sådan förättning, som avses i 17 § lagen om fiskevårdsområden, för bildande av ett fiskevårdsområde omfattande i huvudsak de sjöar och vattendrag i Fagerhults soken i Kalmar län samt Åseda och Älghults soknar i Kronobergs län, vilka ingick i gemensamhetsfisket.
Christiernsson har den 25 augusti 1966 till länstyrelsen överlämnat förättningsprotokoll samt utlåtande och övriga till ärendet hörande handlingar. 
Fiskeriintendenten i nedre södra distriktet och fiskerikonsulenten vid hushållningssällskapet i Kronobergs län har avgivit yttrande i ärendet."