Fiskevårdsplan 

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login

Fiskevårdsplan för Kiasjön m.fl. sjöars FVOF

Föreningen har, med hjälp av Hushållningssällskapet, framtagit en fiskevårdsplan och arbetet med att implementera denna har påbörjats

Klicka på rubrikerna i innehållsförteckningen för att läsa

Innehållsförteckning

Förord 
Förvaltning 
Fiskevattnet 
Fiskbeståndet 
Artbeskrivningar fisk 
Kräftbeståndet 
Artbeskrivningar kräftor 
Fiskevården 
Sportfisket och fisketurismen 
Motstående intressen och påverkan 
Fisket och uttaget
Åtgärdsförslag 
Underlag