Delaktighet och antal kräftburar

Delaktighet för vattenägare

Varje skifteslag har andel i fiskevårdsområdet och i fisket efter dels storleken av skifteslaget tillhörande vattenareal, och dels längden av skifteslaget tillhörig strand. Varje hektar vatteyta motsvarar ett andelstal och varje femtio meter sjö- och åstrand likaledes ett andelstal.
Den enskilde delägaren åtnjuter delaktighet efter den andel han efter mantal har i skifteslagets gemensamma fiskerätt. Hitta din fastighet i tabellen