Delaktighet och antal kräftburar

Delaktighet för vattenägare

Varje skifteslag har andel i fiskevårdsområdet och i fisket efter dels storleken av skifteslaget tillhörande vattenareal, och dels längden av skifteslaget tillhörig strand. Varje hektar vatteyta motsvarar ett andelstal och varje femtio meter sjö- och åstrand likaledes ett andelstal.
Den enskilde delägaren åtnjuter delaktighet efter den andel han efter mantal har i skifteslagets gemensamma fiskerätt. Hitta din fastighet i tabellen

 

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login

Hur många kräftburar
får jag ha? 

Leta reda på din fastighet här.

Hittar du den inte kan det vara så att den har ombildats. Försök att spåra ursprungsfastigheten.

I tabellen ser du fastigheternas olika andelstal för sjöareal samt längden på sjö- och åstrand.

Burar och redskap

I Furusjön, Kiasjön, Björkshultssjön samt Badebodaån får man fiska med två burar eller mjärdar för varje påbörjat strandandelstal man har i dessa vatten, dock minst tjugo stycken.

Fiskeredskap som lämnas stående i vattnet skall vara märkt med det nummer som fastigheten har i tabellen. Även båt som används för fiske skall vara märkt med samma nummer.